Privacyverklaring

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze leden, klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Synchronised Capital privacyverklaring in 4 uitgangspunten

  1. De door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt door Synchronised Capital dan wel diens rechtsopvolgers ten behoeve van de evaluatie van de verkoop van je registergoed aan Synchronised Capital en daarmee samenhangende acties en/of (rechts)handelingen.

  2. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van het hierboven omschreven doel.

  3. Je gegevens worden vertrouwelijk door Synchronised Capital en haar rechtsopvolgers behandeld.

  4. Je kunt je verleende toestemming op ieder moment intrekken waarna je persoonsgegevens onmiddellijk zullen worden verwijderd.

Over ons

Synchronised Capital is jouw betrouwbare partner in vastgoed. 

Adres
  • Sluiskade Zuidzijde 133
  • 7607 XV Almelo
  • Nederland